fbpx
Contact

WKR

WKR

Bij het organiseren van een bedrijfsuitje komen de fiscale regels om de hoek kijken. Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) voor alle werkgevers verplicht.

De WKR in het kort: Bij de werkkostenregeling kunnen werkgevers hun personeelsleden, tot het vastgestelde percentage van 1,2 % van de totale loonsom, onbelast van vergoedingen en verstrekkingen laten profiteren. Het gaat bijvoorbeeld om kerstpakketten, etentjes, een fiets, personeelsfeesten en het bedrijfsuitje. Komen deze kosten boven de 1,2 procent uit, dan volgt er een naheffing van de belastingdienst van 80% over de vergoedingen. Uitgaand van een modaal salaris van 33.000,- Euro per jaar valt bijna 400,- vrij te besteden binnen de WKR. Er is dus voldoende ruimte om een leuk bedrijfsuitje te organiseren.

Externe activiteiten met een overheersend zakelijk karakter, zoals bedrijfstrainingen, vergaderingen en teambuilding vallen overigens buiten de WKR en zijn zodoende vrij van een eventuele naheffing. De belastingdienst geeft helaas nog geen volledige duidelijkheid over wanneer er nu sprake is een van een overheersend zakelijk of juist een consumptief karakter van een bedrijfsuitje. Wij denken echter graag mee om de druk op de WKR te verlagen. Dat kan op verschillende manieren:

Teambuilding
Wij kunnen het programma van onze activiteiten inrichten op teambuilding en samenwerking. Helaas kunnen wij niet garanderen dat de belastingdienst onze programma’s als overheersend zakelijk zal beoordelen. Tijdens het activiteitenprogramma de nadruk leggen op het verwerven van kennis en vaardigheden om elkaar op de juiste manier te ondersteunen, zal de kans echter wel degelijk vergroten.

Combineren
Vergaderingen, brainstormsessies en trainingen vallen sowieso buiten de WKR. Indien je een actief bedrijfsuitje combineert met één van deze elementen is dat de eerste gegarandeerde besparing op de WKR. Wij bieden diverse mogelijkheden voor vergaderingen en andere zakelijke bijeenkomsten. Bekijk hiervoor onze pagina vergaderen aan zee.

Gesplitste facturen
Wij kunnen verschillende onderdelen van het bedrijfsuitje apart van elkaar factureren. Zo kunnen wij voorzien in een aparte factuur voor bijvoorbeeld een vergadering, het (al dan niet op teambuilding gerichte) activiteitenprogramma en/of de horeca arrangementen. Op deze manier kan de accountant één en ander overzichtelijk aanleveren bij de belastingdienst.

Kerstpakket
Combineer het uitje met een andere component uit de WKR, bijvoorbeeld het kerstpakket. In plaats van een kerstpakket kun je bijvoorbeeld ook een actief bedrijfsuitje op het strand aanbieden in een andere periode van het jaar.

Personeelsvereniging
De personeelsvereniging wordt gezien als een zelfstandige organisatie. Wanneer de werknemers deze zelf bekostigen, valt het buiten de WKR. Een nog betere optie is het personeelsfonds: hierbij hebben de inleg en uitkering, volgens de huidige regels binnen de wet, geen gevolgen voor het forfait. Hiervoor dien je wel een apart bestuur te hebben en de inleg van de werknemers moet minimaal even groot zijn als de inleg van de werkgever. De werknemer mag overigens geen rechten ontlenen aan het fonds.

Neem voor meer informatie contact op met je accountant of bekijk de website van de belastingdienst.

Leuke combinatie tips